Schatting van onroerende goederen

  • Privť-eigendommen
  • CommerciŽle eigendommen
  • IndustriŽle eigendommen

Gespecialiseerd in:

  • Voorafgaande schattingen voor aangifte nalatenschappen
  • Inbreng in natura in vennootschappen: huurwaarde bepaling en bepaling vruchtgebruik en naakte eigendom
  • Betwistingen bij echtscheidingen
  • Adviesexpertises bij aan- of verkoop van een onroerend goed
  • Expertises voor het toekennen van kredieten